Jump to main content

Zespół

Gabriel Gallas
Prezes Zarządu

M: +48 501 747 102
Email

Krzysztof Olszewski
Dyrektor

M: +48 501 264 892
Email

Marcin Szymański
Kierownik Budowy

M: +48 667 700 142
Email

Łukasz Jerszow
Inżynier budowy

M: +48 539 905 531
Email

Beata Bieniek
Sekretariat

Tel.: 58 684 92 56
Email